top of page

Maiteder Martín: "Navarra es tan euskaldun como cualquier lugar de Euskadi"Maiteder Martín Arana -

Navarra y euskaldun, por lo visto una combinación que a más de uno le cuesta entender, puesto que hay quienes piensan que solo son euskaldunes aquellos que viven en el País Vasco (Euskadi). Sin embargo, es completamente erróneo, y es que Navarra es tan euskaldun como cualquier lugar de Euskadi. De todas formas, está claro quiénes son los que dicen esta clase de sinsentidos, los desinformados respecto al tema. No obstante, tiene fácil solución, definir Navarra, Euskal Herria y Euskadi y analizar la historia de cada uno de ellos.

Antes que nada, hay que aclarar que Euskadi lo componen Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. De todas formas, el origen del nombre viene dado por el neologismo Euzkadi que inventó Sabino Arana (político, escritor e ideólogo vizcaíno), el cual no hacía referencia a lo que conocemos como Euskadi, si no a Euskal Herria. Por tanto, y como iremos viendo, la creación de Euskadi está estrechamente relacionada con Navarra.

Hoy en día, por explicarlo de una manera fácil, al hablar de Euskadi, hablamos de un territorio político y para hablar de un territorio de cultura vasca, deberíamos habar de Euskal Herria. Al fin y al cabo, Euskadi es solamente la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), y por otro lado está la cultura vasca que forma toda Euskal Herria, no únicamente Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Por tanto, las palabras Euskal Herria hacen referencia a cualquier territorio donde se hable euskera o donde históricamente se haya hecho.


Éste está compuesto por Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Baja Navarra, Labort y Sola. Si lo analizamos etimológicamente, euskal hace referencia al euskera, mientras que herria significa pueblo, territorio… Por tanto, Euskal Herria puede traducirse como "la tierra de los vascos" o "país de los vascos". Junto con esto, también sería conveniente analizar de la misma forma la palabra euskaldun, ya que euskal hace referencia una vez más al euskera y el sufijo –dun significa poseer o tener. Así pues, euskaldun podría traducirse como "la persona que sabe euskera", más comúnmente "vascohablante", independientemente de su lugar de origen. Sin embargo, en castellano no hay una palabra que haga referencia correcta a este término, puesto que la única palabra que se utiliza para hacer referencia a los euskaldunes, es la palabra vascos, lo que lleva a pensar únicamente en aquellos del País Vasco y no en toda Euskal Herria, agravando así los problemas para comprender el correcto significado de euskaldun.

Una vez aclarados estos conceptos podemos empezar a analizar la relación que han tenido Euskadi y Navarra durante la historia, pues están muy relacionadas.

En el siglo II a.C. los romanos entraron en la península por el mediterráneo y conquistaron toda la península con facilidad (incluyendo tierras vascas). Éstos pasaron mucho tiempo en nuestra tierra construyendo caminos, enseñando a nuestros antecesores, técnicas de agricultura y guerra. Estando los romanos aquí, surgieron también las primeras ciudades, entre ellas Pamplona.

En el siglo VI a.C. los francos llegaron con fuerza por el norte, conquistando las tierras vascas de Francia. Sin embargo, en la Batalla de Roncesvalles (778) los vascos consiguieron parar a los francos en los pirineos aplicando la técnicas militares que les enseñaron los romanos.

Años más tarde, en el 712, los musulmanes entraron por el sur y en tan solo dos años conquistaron toda la península, excepto nuestra tierra. En ese momento, el territorio de los vascos se quedó entre las tierras francas y musulmanas, y para hacer frente a esta amenaza se formó en Pamplona una organización política, creándose así en el siglo IX el Reino de Pamplona. El reino fue creciendo, y en el siglo XI. bajo el mandato de Sancho Garcés III el Mayor vivió sus mejores años. Más adelante, en el 1162, Sancho VI El Sabio, le cambio el nombre al reino, denominándolo Reino de Navarra.

Unos siglos después, en el siglo XII., la situación de la península había cambiado completamente, y el Reino de Navarra se ve rodeado por los Reinos de Castilla y Aragón, los cuales ejercían una gran presión. Frente a esta situación, el Reino de Navarra fue perdiendo tierras poco a poco, primero Vizcaya y más adelante Álava y Guipúzcoa, lo cual redujo el tamaño de lo que hoy conocemos como Euskal Herria a la actual Navarra.

Por último, en el siglo XV, la unión matrimonial entre Isabel y Fernando supuso la unión de los dos grandes reinos, y ante esta nueva situación política, en 1512 entraron en Pamplona y conquistaron finalmente Navarra. Sin embargo, se le permitió a Navarra mantener sus fueros, y por tanto cierto autogobierno.

Por lo tanto, tras comprender cada concepto y repasar la historia, queda claro que en Navarra siempre ha sido euskaldun. Al fin y al cabo, Euskadi y Euskal Herria tienen su origen en el Reino de Navarra. Siendo esto así, si alguien dijese que Navarra no es euskaldun, habría que dejarle claro que hablar desde la ignorancia le hace daño a nuestra tierra y cultura.

Por tanto, sí, Navarra y euskaldun.

Maiteder Martín Arana

 

Nafarra eta euskalduna, zenbaitek ulertzen ez duten konbinazioa, antza. Izan ere, badira euskaldunak soilik Euskadiko horiek direla uste duten asko, Euskal Herritik kanpo zein Euskadin bertan. Pentsamendu guztiz okerra, Nafarroa Euskadiko beste edozein lurralde bezain euskalduna da eta. Dena den, argi dago zeintzuk diren horrelako astakeriak esateko gai diren horiek, gaiaren inguruan ezjakintasunak jota daudenak. Bestalde, irtenbide erraza eman dakioke arazo honi, baina, Nafarroa, Euskal Herria, Euskadi eta beste zenbait kontzeptu argituz eta horien historia apur bat aztertuz. Has gaitezen, beraz.

Lehenik eta behin, Euskadi Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiak osatzen dutela esan beharra dago. Dena den, izen honen jatorria, Sabino Aranak (politiko, idazte eta ideologo bizkaitarrak) sortutako Euzkadi neologismotik dator, eta honek ez zion Euskadik hartzen duen lurraldeari erreferentzia egiten, baizik eta gaur egungo Euskal Herriari. Beraz, eta argitzen joango garenez, Euskadiren sorrera bera, Nafarroarekin erlazionatuta egongo da momentu oro.

Gaur egun, modu errazean azaltzeko, Euskadi esatean, lurralde politiko batez hitz egiten arituko ginatekeela esan genezake, eta euskal kulturari erreferentzia egin nahi izatekotan aldiz, Euskal Herriaz hitz egin beharko genuke. Azken finean Euskadi, Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) da eta euskal kultura Euskal Herri osoan zabalduta dago, ez soilik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Euskal Herria hitzak beraz, euskaraz hitz egiten den edo historikoki euskaraz hitz egin izan den lurraldeei egiten die erreferentzia.

Azken honek, Alaba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Nafarroa Beherea, Lapurdi eta Zuberoa hartzen ditu bere baitan. Etimologikoki azterturik, euskaldunen herria, euskal kulturaren lurraldea dela ikus dezakegu erraz. Honekin batera, euskaldun hitza etimologikoki aztertzea ere ondo egongo litzateke, izan ere, euskal- horrek euskarari egiten dio erreferentzia eta -dun atzizkiak izan edo eduki esan nahi du. Hau da, euskaldun hitzak, euskara dun, euskara duena esan nahi du, beste modu batera esanda, euskara duen edonor, euskaraz dakien edozein, euskaraz hitz egiten duten guztiak, alegia, euskaldunak dira.

Kontzeptuak apur bat argitu ondoren, Euskadik eta Nafarroak historian zehar eduki duten lotura aztertzen hasi gaitezke. Izan ere, lotura estua izan dute beti.

K.a. II. mendean Mediterraneo itxasotik erromatarrak ailegatu eta erraz asko penintsula osoa hartu zuten euren menpe (euskal lurraldeak barne). Hauek, denbora luzez geratu ziren gure lurraldeetan, bideak sortuz eta nekazaritza lanak eta teknika militarrak erakutsiz euskaldunei. Hauek bertan zirela, lehenengo hiriburuak sortu ziren ere, horien arten Iruñea.

K.o. VI. mendean, frankoak iparraldetik etorri ziren indar handiz eta euskal lur frantsesak mendean hartu zituzten. Dena den Orreagako guduan (778), euskaldunek erromatarrek erakutsitako teknika militarrak erabiliz, Pirinioetan gelditu zituzten.

Zenbait urte beranduago, 712.urtean, musulmanak penintsulan hegoaldetik sartu eta bi urtetan lurralde osoa menperatu zuten, gure lurraldea izan ezik. Gauzak horrela, euskal lurraldea franko eta musulmanen lurraldeen artean geratu eta mehatxu horri aurre egin ahal izateko, Iruñean organizazio politiko bat agertu zen, IX. mendean Iruñeko Erresuma sortuz. Hau handituz joan zen, eta XI. mendean Antso III.a Gartzez Nagusia errege izanik, erreinuak bere urterik onenak bizi izan zituen. Aurrerago 1162. urtean Antso VI.ak, Jakitunak, izena aldatu zion erreinuari, Nafarroako Erresuma deituz.

Zenbait mende beranduago, XII. mendean erresumak zuen zabalera txikitu egin zen, gaur egun ezagutzen dugu Euskal Herriak duen tamaina eduki arte gutxi gora-beherea. Egoera berriaren arrazoi nagusia Gaztelakoa eta Aragoiko koroak egindako presioa da eta horren ondorioz lurraldeak galduz doa apurka-apurka, lehenengo Bizkaia eta ondoren Araba eta Gipuzkoa, erresuma gaur egun Nafarroak duen lurraldera mugatuz.

Azkenik, XV. mendean Isabel eta Fernandoren ezkontzarekin, beren erresumak elkartu eta Espainiako errege bilakatu ziren. Egoera politiko berri hori erabiliz, 1512. uretan Iruñean sartu eta Nafarroa ere konkistatu zuten. Dena den, bere foruak mantentzea onartu zioten Nafarroari, nahiko askatasun emanez eta autogobernu bat mantenduz.

Beraz, hitz bakoitzaren esanahia ulertuz eta historia apur bat errepasatuz, argi ikus daiteke, Nafarroa ere euskalduna dela. Azken finean, Euskadi osoa hasiera batean Nafarroa izan zen, hau da, Euskadi eta Euskal Herriak Nafarroan dute bere jatorria. Gauzak horrela, norbaitek Nafarroa euskalduna ez dela esango balu, argi utzi beharko litzaioke ezjakintasunetik hitz egiteak min handia ematen diola gure lurralde eta kulturari. Beraz bai, nafarra eta euskalduna.

bottom of page